Visualization tool for increased quality of vision
Övrigt konferensbidrag, 2012

Program: http://conferences.chalmers.se/index.php/ARCH/arch12/schedConf/program

Författare

Jörgen Thaung

Göteborgs universitet

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur

Björn Löfving

Göteborgs universitet

Kajsa Sperling

Proceedings of ARCH12, 2012

Ämneskategorier

Oftalmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07