SolVis – verktyg för visualisering av och kunskapspridning om solelproduktion
Forskningsprojekt, 2020 – 2022

Projektet ska ta fram det första konceptet som på ett pedagogiskt sätt synliggör den egna fastighetens solelproduktion och dess sammanhang, något som saknas på marknaden idag. Målet är ett interaktivt verktyg som på ett lustfyllt sätt skapar varaktigt engagemang och lärande samt väcker nyfikenhet kring solel och inspirerar andra att ta efter. Primär målgrupp är skolbarn i årskurs 4-6 och sekundär allmänheten. Konceptet kommer att bygga på lokalförvaltningens mångåriga erfarenhet av beteendeförändring och lärande inom för vårt unika energipedagogiska arbete. Prototyp tas fram tillsammans med energipedagoger, akademi och design- och
IT-konsult tas fram, testas, förfinas och utvärderas för att vara redo att sättas på en efterfrågande marknad.
Resultat och produkt kommer att spridas i upparbetade befintliga kanaler. Verktyget kommer att användas i fastigheter kopplat till lokalförvaltningens storskaliga satsning på solceller och konceptets lärande syfte kommer att utvärderas av Chalmers.

Deltagare

Liane Thuvander (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2019-021625
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-11-27