MiljöVis: Effektiv representation av miljödata i digitala modeller
Rapport, 2021

Effektiv visualisering gör att man kan inkludera och skapa samsyn bland intressenterna i planeringsprocessen och på så sätt bidra till en helhetssyn och därmed hållbarare lösningar. Projektet MiljöVis - Effektiv representation av miljöinformation i infrastrukturmodeller är ett samarbete mellan Chalmers/Digital Twin Cities Centre och Trafikverket, som syftar till att utveckla metoder för att representera miljödata i Trafikverkets samordningsmodeller. I projektet har olika koncept för visualiseringslösningar utvecklats som sedan undersökts i en serie användartester. För att kunna demonstrera olika visualiseringslösningar i Trafikverkets samordningsmodeller ingick utveckling av ett arbetsflöde för att generera digitala tvilling-modeller och visualisera storskaliga data. Utifrån detta har vi utvecklat rekommendationer för implementering av visualiseringar, vilka redovisas i den här rapporten.

I rapporten ingår en stor mängd bildmaterial från användarstudiernas, som här används främst som illustrationer. Skulle någon vilja ta del av detta material, var vänlig kontakta rapportförfattarna.

buller

färgskala

punktmoln

heatmap

kommunikation

visualisering

metod

Författare

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Fabio Latino

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Sanjay Somanath

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Susanne van Raalte

MiljöVis - Effektiv representation av miljöinformation i infrastrukturmodeller

Trafikverket (TRV 2020/9876), 2020-01-01 -- 2021-04-30.

Digital Twin Cities Centre

VINNOVA (2019-00041), 2020-02-29 -- 2024-12-31.

SCENDA: Scenariovisualisering av miljödata i kompakta städer

Chalmers, 2020-01-01 -- 2020-06-30.

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Utgivare

Trafikverket

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-31