MiljöVis: Effektiv representation av miljödata i digitala modeller
Report, 2021

Effektiv visualisering gör att man kan inkludera och skapa samsyn bland intressenterna i planeringsprocessen och på så sätt bidra till en helhetssyn och därmed hållbarare lösningar. Projektet MiljöVis - Effektiv representation av miljöinformation i infrastrukturmodeller är ett samarbete mellan Chalmers/Digital Twin Cities Centre och Trafikverket, som syftar till att utveckla metoder för att representera miljödata i Trafikverkets samordningsmodeller. I projektet har olika koncept för visualiseringslösningar utvecklats som sedan undersökts i en serie användartester. För att kunna demonstrera olika visualiseringslösningar i Trafikverkets samordningsmodeller ingick utveckling av ett arbetsflöde för att generera digitala tvilling-modeller och visualisera storskaliga data. Utifrån detta har vi utvecklat rekommendationer för implementering av visualiseringar, vilka redovisas i den här rapporten.

I rapporten ingår en stor mängd bildmaterial från användarstudiernas, som här används främst som illustrationer. Skulle någon vilja ta del av detta material, var vänlig kontakta rapportförfattarna.

buller

färgskala

punktmoln

heatmap

kommunikation

visualisering

metod

Author

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Interaction design

Monica Billger

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Fabio Latino

Chalmers, Mathematical Sciences, Applied Mathematics and Statistics

Sanjay Somanath

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Susanne van Raalte

MiljöVis - Effective representation of environmental information in infrastructure models

Swedish Transport Administration (TRV 2020/9876), 2020-01-01 -- 2021-04-30.

Digital Twin Cities Centre

VINNOVA (2019-00041), 2020-02-29 -- 2024-12-31.

SCENDA: Scenario visualization of environmental data in compact cities

Chalmers, 2020-01-01 -- 2020-06-30.

Subject Categories

Other Computer and Information Science

Civil Engineering

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Building Futures (2010-2018)

Driving Forces

Sustainable development

Roots

Basic sciences

Publisher

Swedish Transport Administration

More information

Latest update

12/31/2021