MiljöVis - Effektiv representation av miljöinformation i infrastrukturmodeller
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Effektiv visualisering gör att man inkluderar och skapar samsyn bland intressenterna i planeringsprocessen och på så sätt bidrar till en helhetssyn och därmed hållbarare lösningar. Projektet MiljöVis - Effektiv representation av miljöinformation i infrastukturmodeller är ett samarbete mellan Chalmers och Trafikverket, och syftar till att utveckla metoder för att representera miljödata i Trafikverkets samordningsmodeller. I projektet utvecklas olika lösningar som prövas i en serie användartester. En demonstration kommer att göras för att pröva en eller flera alternativa lösningar i några av Trafikverkets investeringsprojekt.

Deltagare

Beata Stahre Wästberg (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers)

Monica Billger

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Orfeas Eleftheriou

Gästforskare vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Fabio Latino

Gästforskare vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Vasilis Naserentin

Senior forskningsingenjör vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Liane Thuvander

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Susanne Van Raalte

vid Unknown organization

Samarbetspartners

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2020/9876
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-21