Gamification av sanitetsplanering: "En undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem"
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jennifer R Mc Conville (kontakt)

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Jaan-Henrik Kain

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-08-14