Gamification av sanitetsplanering: "En undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem"
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jennifer R Mc Conville (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2016-01076
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-08-14