Färg, ljus och rumslig dynamik
Kapitel i bok, 2014

rum

rumsupplevelse

ljus

färg

Författare

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur

Färg & Ljus för människan i rummet

201-219
978-91-7333-653-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-7333-653-6

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12