Färg, ljus och rumslig dynamik
Book chapter, 2014

rum

rumsupplevelse

ljus

färg

Author

Monica Billger

Chalmers, Architecture

Färg & Ljus för människan i rummet

201-219
978-91-7333-653-6 (ISBN)

Subject Categories

Architectural Engineering

Civil Engineering

Other Civil Engineering

Building Technologies

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Learning and teaching

Pedagogical work

ISBN

978-91-7333-653-6

More information

Latest update

5/12/2020