Hållbara och attraktiva stationssamhällen
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Huvudsyftet med projektet är att möjliggöra hållbar lokal mobilitet och effektiv markanvändning. Nya attraktiva lösningar för hållbara vardagstransporter i stationssamhället tas fram genom att tjänster paketeras med incitament och ett bilsnålt byggande. Mobilitetstjänsterna kommer ha fokus på transportlösningar kopplade till bonussystem som premierar hållbara resvanor. Ett klimatberäkningsverktyg förtydligar klimateffekten av exploateringsval, banker och mäklare får ökade affärsmöjligheter med hjälp av boendekalkyler utökade med tidsbudget och klimatavtryck.

Deltagare

Monica Billger (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Sandra Hillén

Projektledare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Lena Hopsch

Universitetslektor vid Unknown organization

Maja Kovacs

Konstnärlig lärare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Ale kommun

Ale, Sweden

Alebyggen

Nödinge, Sweden

BZZT

Göteborg, Sweden

CleverApps

Borås, Sweden

Derome

Veddige, Sweden

Förbo AB

Mölnlycke, Sweden

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Göteborg, Sweden

HSB Göteborg

Göteborg, Sweden

ICA Sverige

Solna, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Jutabo

Lerum, sweden

Lerums Kommun

Lerum, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Svensk Fastighetsförmedling

Stockholm, Sweden

Svenska Handelsbanken AB

Stockholm, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Västtrafik

Göteborg, Sweden

Wallenstam

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-15