Visualisering inom transportområdet – Kartläggning och utvärdering
Forskningsprojekt , 2011

​Detta projekt syftade till att göra ett första steg i utvecklingen av en visualiseringsplattform för infrastruktur och transport. Målet för denna fas av arbetet var att i en rapport göra en översikt över visualiserings/simuleringsverktyg inom transportområdet, samt att utreda behov som forskare inom området har för olika typer av simuleringar. Kartläggningen av visualiserings och simuleringsverktyg omfattar alla typer av verktyg som används av både forskare och praktiker. Det rör sig om simulering av flöden på trafik- så väl som transportnivå.

Deltagare

Monica Billger (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Beata Stahre Wästberg

Senior forskare vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering, Interaktionsdesign

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Visualiseringscentrum

Finansierar Chalmers deltagande under 2011

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-08