Visualisering inom Transportområdet – Kartläggning och utvärdering
Rapport, 2012

Rapporten behandlar användning och behov av visualiseringsverktyg inom transportområdet. Kärnfrågan handlar om hur aktörer inom området transport använder visualisering. Målet är att göra en översikt över befintliga visualiserings- och simuleringsverktyg inom transportområdet, samt att utreda vilka visualiseringsbehov som aktörer inom området har. I utredningen kartläggs både olika typer av verktyg, såväl som olika typer av simuleringstekniker. Inom ramen för projektet har olika aktörer inom transportområdet intervjuats och analysen om visualiseringsbehov baseras till stor del på deras medverkan. Även en litteraturstudie har genomförts, för att skapa en så heltäckande bild av området transportvisualisering som möjligt. Projektet samfinansieras av CVG och styrkeområdet Transport på Chalmers.

transport

visualisering

simulering

simuleringsverktyg

visualiseringsverktyg

Författare

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-08