Bättre ljus i skolan minskar barnens stress
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

visuella effekter

Belysning

ickevisuella effekter

Författare

Ulrica Celec

Mikael Stamming

Peter K Andersson

Mats Holme

Thorbjörn Laike

Annika Jägerbrand

Jörgen Thaung

Göteborgs universitet

Arne Lowden

Hillevi Hemphälä

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur

Maria Johansson

Reine Karlsson

Jan Ejhed

Tove Karlsson

Ämneskategorier

Neurovetenskaper

Hälsovetenskaper