Bättre ljus i skolan minskar barnens stress
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

visuella effekter

Belysning

ickevisuella effekter

Författare

Ulrica Celec

Mikael Stamming

Peter K Andersson

Mats Holme

Thorbjörn Laike

Annika Jägerbrand

Jörgen Thaung

Göteborgs universitet

Arne Lowden

Hillevi Hemphälä

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur

Maria Johansson

Reine Karlsson

Jan Ejhed

Tove Karlsson

NyTeknik, Debatt. Publicerad 23 juni 2015 06:12

Ämneskategorier

Neurovetenskaper

Hälsovetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13