The Arbitrary Road from Reality to Virtual Reality
Paper i proceeding, 2004

Författare

Monica Billger

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Arquitectura 3000

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06