The Arbitrary Road from Reality to Virtual Reality
Paper i proceeding, 2004

Författare

Monica Billger

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Arquitectura 3000

Ämneskategorier

Husbyggnad