Färgkombinationseffekter i rum
Kapitel i bok, 2006

Författare

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur

Forskare och praktiker om färg, ljus, rum/Fridell Anter, Karin


91-540-5966-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

ISBN

91-540-5966-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13