Färg och ljus i rum
Kapitel i bok, 2014

färg

rumsupplevelse

ljus

vårdmiljö

Författare

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur

Vårdmiljöns betydelse, Redaktör Helle Wijk

145-160
9789144102573 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Annan medicin och hälsovetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

9789144102573

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12