Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation (MIMIC)
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

På grund av den rådande urbaniseringstrenden fokuserar många städer idag på förtätning. Detta byggande i staden genererar betydande logistikflöden som också är kopplat till utsläpp, olyckor, buller och trängsel. Syftet med MIMIC är att visa hur ett koncept för Smart Governance inom bygglogistik kan användas som ett hjälpmedel i bygg- och stadsplaneringsprocesser för att underlätta och stödja logistik till, från och på urbana byggarbetsplatser och på så sätt reducera negativa effekter från urbana byggarbetsplatser på den omkringliggande miljön och göra staden mer attraktiv.

Deltagare

Monica Billger (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Karl Bergström

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Victor Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Kajsa Hulthén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

AIT Austrian Institute of Technology

Wien, Austria

Bellona Foundation

Oslo, Norway

BERNARD Engineers

Vienna, Austria

Brussels Mobility

Brussels, Belgium

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

SINTEF Byggforsk

Oslo, Norway

Vrije Universiteit Brüssel (VUB)

Brussel, Belgium

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-02499
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-17