Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation (MIMIC)
Research Project, 2018 – 2021

På grund av den rådande urbaniseringstrenden fokuserar många städer idag på förtätning. Detta byggande i staden genererar betydande logistikflöden som också är kopplat till utsläpp, olyckor, buller och trängsel. Syftet med MIMIC är att visa hur ett koncept för Smart Governance inom bygglogistik kan användas som ett hjälpmedel i bygg- och stadsplaneringsprocesser för att underlätta och stödja logistik till, från och på urbana byggarbetsplatser och på så sätt reducera negativa effekter från urbana byggarbetsplatser på den omkringliggande miljön och göra staden mer attraktiv.

Participants

Monica Billger (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Karl Bergström

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Victor Eriksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Kajsa Hulthén

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Collaborations

AIT Austrian Institute of Technology

Wien, Austria

Bellona Foundation

Oslo, Norway

BERNARD Engineers

Vienna, Austria

Brussels Mobility

Brussels, Belgium

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

SINTEF

Oslo, Norway

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Brussel, Belgium

Funding

VINNOVA

Project ID: 2018-02499
Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2021-09-17