Developing Sketching Techniques in Virtual Reality for Better Understanding Urban Planning Processes
Poster (konferens), 2008

Författare

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Arkitektur

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur

Ilona Heldal

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

susanne van Raalte

Initiative Chalmers: Den mänskliga faktorn...?, Göteborg, Sweden, October 7–8, 2008.

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07