Gestaltad livsmiljö – vad är det? Teori blir praktik. En förstudie.
Forskningsprojekt, 2021 – 2022

Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är ett av delregionens prioriterade områden 2020-2023 och då speciellt med fokus på tvärsektoriella samarbeten. Begreppet Gestaltad livsmiljö kan vara svårt att förstå inom den kommunala kultursektorn, men ännu  svårare för de verksamheter som inte dagligdags arbetar med konst och kultur. Ibland är det bättre att visa praktiskt och konkret än att förklara och utbilda teoretiskt. Förstudien ska ge möjlighet för samhällsplanerare, sociala sektorn, kultursektorn, fastighetsägare, brukare, akademin, med flera i tre kommuner att arbeta tillsammans för att ta sig an begreppet Gestaltad livsmiljö och omsätta det i praktiken på en plats i respektive kommun, inte kulturhistoriskt speciell, kanske relativt anonym och med en identitet som är mer osynlig än synlig. Förhoppningen är att detta arbetssätt och de kunskaper det ger kan spridas i Göteborgsregionen och ge inspiration till fler verksamhetsöverskridande samarbeten för hållbar samhällsplanering där konst och kultur blir en självklar del av livsmiljön.

 

 

Deltagare

Liane Thuvander (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Lina Zachrisson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Alingsås kommun

Alingsås, Sweden

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Göteborg, Sweden

Mölndal kommun

Mölndal, Sweden

Partille kommun

Partille, Sweden

Finansiering

Kulturmiljonen

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-05-12