Hur uppfattar de boende i Hammarkullen sin närmiljö? – Visuell kartläggning av olika värden inför renovering
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

Syftet med det här pilotprojektet är testa Maptionnaire som ett dialogverktyg i ett aktuellt renoveringsprojekt med fokus på de boendes perspektiv. Det är ett sätt att komplettera fastighetsägarens tekniska inventering inför en renovering med en mer social inriktad inventering och gjord av de boende själva. Frågeställning är: Hur kan olika kvaliteter i en boendemiljö kartläggas, till exempel hur de boende upplever olika platser i och omkring byggnaden, och hur kan sådan information kommuniceras till fastighetsägaren? Om resultatet faller väl ut, kan metoden tillämpas i renoveringsprojekt nationellt. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers Arkitektur och Hyresgästföreningen som i tät samverkan med sina tre lokala föreningar i Hammarkullen genomför ett projekt – Vårt Hammarkullen – med syftet att öka hyresgästernas inflytande på lokalt utvecklingsarbete i allmänhet och stärka hyresgästernas position. Studien med Maptionnaire inomhus kommer särskilt att fokusera på en aktuell renovering av 900 lägenheter på Bredfjällsgatan och Gropens Gård som är fastighetsägaren och Hyresgästföreningen kommer att påbörja samråd om inom kort, medan kartläggningen av utomhusmiljön kommer att beröra hela Hammarkullen.

Deltagare

Jenny Stenberg (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Hyresgästföreningen

Göteborg, Sweden

Finansiering

Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-23