”Örat mot marken” Kartbaserad metodik för boendeinflytande i stadsutveckling
Kapitel i bok, 2019

No abstract available

Boendedialog

Renovering

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Alfredo Torrez

Hyresgästföreningen

Kim Weinehammar

Hyresgästföreningen

Jesper Bryngelsson

Hyresgästföreningen

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv. En antologi från forskningsmiljön SIRe

71-78
978-9188722-65-2 (ISBN)

Hur uppfattar de boende i Hammarkullen sin närmiljö? – Visuell kartläggning av olika värden inför renovering

Adlerbertska forskningsstiftelsen, 2017-01-01 -- 2017-12-31.

Adlerbertska forskningsstiftelsen, 2017-01-01 -- 2017-12-31.

Adlerbertska forskningsstiftelsen, 2017-01-01 -- 2017-12-31.

Adlerbertska forskningsstiftelsen, 2017-01-01 -- 2017-12-31.

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17