How do the residents of Hammarkullen perceive their environment? - Visual mapping with Maptionnaire of different values prior to renovation
Research Project, 2017 – 2018

Syftet med det här pilotprojektet är testa Maptionnaire som ett dialogverktyg i ett aktuellt renoveringsprojekt med fokus på de boendes perspektiv. Det är ett sätt att komplettera fastighetsägarens tekniska inventering inför en renovering med en mer social inriktad inventering och gjord av de boende själva. Frågeställning är: Hur kan olika kvaliteter i en boendemiljö kartläggas, till exempel hur de boende upplever olika platser i och omkring byggnaden, och hur kan sådan information kommuniceras till fastighetsägaren? Om resultatet faller väl ut, kan metoden tillämpas i renoveringsprojekt nationellt. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers Arkitektur och Hyresgästföreningen som i tät samverkan med sina tre lokala föreningar i Hammarkullen genomför ett projekt – Vårt Hammarkullen – med syftet att öka hyresgästernas inflytande på lokalt utvecklingsarbete i allmänhet och stärka hyresgästernas position. Studien med Maptionnaire inomhus kommer särskilt att fokusera på en aktuell renovering av 900 lägenheter på Bredfjällsgatan och Gropens Gård som är fastighetsägaren och Hyresgästföreningen kommer att påbörja samråd om inom kort, medan kartläggningen av utomhusmiljön kommer att beröra hela Hammarkullen.

Participants

Jenny Stenberg (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Collaborations

The Swedish Union of Tenants

Göteborg, Sweden

Funding

Adlerbertska Foundations

Funding Chalmers participation during 2017

Adlerbertska Foundations

Funding Chalmers participation during 2017

Adlerbertska Foundations

Funding Chalmers participation during 2017

Adlerbertska Foundations

Funding Chalmers participation during 2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2018-01-23