3De-energiutmaningar med tredimensionell fastighetsindelning
Forskningsprojekt , 2019

För den multifunktionella staden är trenden idag att arbeta med tredimensionell fastighetsindelning för att inrymma flera ägare och många funktioner i samma byggnad. Projektet ska i en nära trippelhelix-samverkan öka affärsdrivet och korta kopplingarna mellan forskning och praktik genom att i tre stadsutvecklingsprojekt föra samman forskare med kravställare samt genomförare. Målet är att driva arbetet i parallella processer där det identifieras möjligheter och utmaningar inom policys och krav för styrning, samt metoder och modeller för genomförande inom tredimensionell fastighetsbildning. Projektet ska samla ett starkt konsortium som kan ta utmaningarna med 3De in i framtiden.

Deltagare

Liane Thuvander (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Akademiska Hus

Göteborg, Sweden

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Business Region Göteborg (BRG)

Göteborg, Sweden

Friends of Gothenburg Innovation (FOG)

Göteborg, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Johanneberg Science Park AB

Gothenburg, Sweden

Riksbyggen

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-09