Parameter-önskelista för energivisualisering av ett timmerhus - en designworkshop
Rapport, 2016

Rapporten dokumenterar ett delmoment i projektet ”Visualisera Timmerhusets energisystem och -flöden – en förstudie”, en designworkshop, med syfte ta fram en parameter-önskelista för visualiseringar av timmerhusets energisystem och energianvändning, identifiera motiveringar för visualiseringar, få input för mätpunkter och sensorer som eventuellt behöver kompletteras, samt att få uppslag till designen för visualiseringskoncept genom att spana kring önskvärd typ av visualisering/gränssnitt/installation. Workshopen genomfördes den 30 mars 2016 som en heldagsaktivitet. Formatet för övningen var brainstorming, alltså en snabb idégenerering, utan en värdering av idéerna. Deltagarna var både medlemmar från projektet ”Visualisera Timmerhusets energisystem och -flöden – en förstudie” och externa aktörer såsom elever, lärare, vaktmästare, näringslivsrepresentant för kommunen, energikonsult, energientusiast, representant från intresseorganisation, och utbildningsansvarig för att återspegla en blandning av framtida intressenter och målgrupper av timmerhusets visualiseringar. Sammanlagt deltog 15 personer. Alla workshopidéer har sammanställts och kategoriserats i en matris och grupperats efter samhörighet kring vad som mäts samt var och hur man mäter. Huvudsakligen handlar det om olika parametrar som kan relateras till husets energisystem och energibalans, energitillförsel, -omvandling, och -förluster, men även temperatur och andra väderdata, närvaro, kostnader, etc. Platserna där visualiseringen ska vara tillgänglig kan vara vid eller i timmerhuset, på webben, och in några fall som en specialteknologi, en icke-web teknologi som är designad för uppgiften, men där lokaliseringen inte är bestämd till exempel en app eller telefonapplikation. Målgrupper som har nämnts är driftpersonalen, elever/lärare, intressenter, besökare, event-gäster, eller elbilsanvändare som är på utflykt. De olika visualiseringsidéerna har också kategoriserat i ett antal teman som beskriver olika typer för visualiseringar såsom jämförelse för förståelse, datavisualisering, presentation, och simulering. Idéerna har sedan prioriterats och en första kravspecifikation för framtida visualiseringar tagits fram.

energi

workshop

Visualisering

timmerhus

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Kristina Knaving

Göteborgs universitet

Visualisera Timmerhusets energisystem- och flöden: en förstudie

Västra Götalandsregionen, 2016-04-01 -- 2016-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-28