Byggande för en hållbar utveckling i Göteborg.10 exempel
Rapport, 2004

miljöanpassat byggande

Göteborg

Demonstrationsprojekt

hållbar utveckling

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07