Visualisering av byggnadsrelaterad energianvändning
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Jonas Tornberg

Chalmers, Arkitektur

Mapping and Image Science

10-19

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07