Jämställdhet för excellens (Genie)
Forskningsprojekt , 2019 – 2028

Med konkreta förändringar i kultur, system och processer, samt rekryteringar av toppforskare vill vi uppnå en jämn könsbalans inom fakulteten. Vi satsar 300 miljoner över tio år på jämställdhetsarbete för att höja högskolans vetenskapliga kvalité.

Deltagare

Pernilla Wittung Stafshede (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Anders Karlström

Prefekt vid Chalmers, Elektroteknik

Thomas Nilsson

Prefekt vid Chalmers, Fysik

Maria Saline

Projektledare vid Lednings- och utvecklingsstöd

Mary Sheeran

Professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Finansiering

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2028

Publikationer

2020

Female Faculty: Why So Few and Why Care?

Övrig text i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Projektets webbplats

https://www.chalmers.se/genie

Senast uppdaterat

2021-09-17