Jämställdhet för excellens (Genie)
Forskningsprojekt , 2019 – 2028

Med konkreta förändringar i kultur, system och processer, samt rekryteringar av toppforskare vill vi uppnå en jämn könsbalans inom fakulteten. Vi satsar 300 miljoner över tio år på jämställdhetsarbete för att höja högskolans vetenskapliga kvalité.

Deltagare

Pernilla Wittung Stafshede (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Kemisk biologi

Anders Karlström

Chalmers, Elektroteknik

Thomas Nilsson

Chalmers, Fysik

Maria Saline

Lednings- och utvecklingsstöd

Mary Sheeran

Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Finansiering

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2028

Publikationer

2022

Multi-level Climate Governance at COP27: Enable City Actions

Övrig text i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Projektets webbplats

https://www.chalmers.se/genie

Senast uppdaterat

2021-09-17