Detection and Classification of Eavesdropping and Mechanical Vibrations in Fiber Optical Networks by Analyzing Polarization Signatures Over a Noisy Environment
Paper i proceeding, 2024

We propose a machine-learning-based method to detect and classify eavesdropping and mechanical vibrations in an optical network based on state of polarization variations. Tests in two real-world installations with links of different lengths demonstrate an accuracy of 86.5% in 7 distinct normal and malicious scenarios.

Författare

Leyla Sadighi

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Stefan Karlsson

Carlos Natalino Da Silva

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Lena Wosinska

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Marco Ruffini

Marija Furdek Prekratic

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

European Conference on Optical Communication, ECOC

2024 European Conference on Optical Communications (ECOC)
Frankfurt, Germany,

Providing Resilient & secure networks [Operating on Trusted Equipment] to CriTical infrastructures (PROTECT)

VINNOVA (2020-03506), 2021-02-01 -- 2024-01-31.

InfraTrust: Möjliggör pålitliga tjänster över sårbar fysisk nätverksinfrastruktur

Vetenskapsrådet (VR), 2024-01-01 -- 2027-12-31.

5G betrodda och säkra nätverkstjänster (5G-TACTIC)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/101127973), 2023-12-01 -- 2026-11-30.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Elektroteknik och elektronik

Signalbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2024-07-07