Do we really understand how antibiotics work?
Inledande text i tidskrift, 2020

mode of action analysis

multifunctional

antibiotic resistance

mechanism of action

multitarget

antibiotics

in vivo

Författare

Michaela Wenzel

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Future Microbiology

1746-0913 (ISSN) 1746-0921 (eISSN)

Vol. 15 14

Ämneskategorier

Infektionsmedicin

Mikrobiologi inom det medicinska området

DOI

10.2217/fmb-2019-0324

PubMed

32959690

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-26