Bosätt inte hemlösa kvinnor i Göteborgs industriområden
Artikel i dagstidning, 2021

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Dagens ETC

1652-8980 (ISSN)

Rätten till staden – intersektionella perspektiv på stadens rum

Chalmers, 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-20