Towards a suburban compact city? Methodological challenges in the application of a mixed-method and multi-stakeholder approach
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Marco Adelfio

Chalmers, Arkitektur, Stadsbyggnad

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur, Stadsbyggnad

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur, Arkitekturens teori och metod

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur, Arkitekturens teori och metod

Rowe Rome 2017 Cities of good intentions Urban Design Dialogues
Rome, Italy,

Kompakta städer? Att undersöka kvaliteter, drivkrafter och strategier för att stödja blandstaden

Formas (250-2013-1295), 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-03