The building stock. A complex system changing over time. Towards a model for description and analysis.
Licentiatavhandling, 2000

Building Stock model

Building Stock

Material flow

Energy flow


Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling

Ämneskategorier

Husbyggnad

Built environment and sustainable development: report - Chalmers University of Technology: ISSN 1404-8337 2000:2

Mer information

Skapat

2017-10-07