Environmental attitudes, management and performance
Kapitel i bok, 2010

Författare

Pernilla Gluch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Birgit Brunklaus

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Karin Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Örjan Lundberg

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Ann-Charlotte Stenberg

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Performance Improvement in Construction Management (eds. Atkin and Borgbrant)

158-172

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

DOI

10.4324/9780203876084-21

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-31