Renovering pågår...
Kapitel i bok, 2015

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering. Red: Lind, H & Mjörnell, K

89-102

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-88001-80-1