Renovering pågår...
Kapitel i bok, 2015

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering. Red: Lind, H & Mjörnell, K

89-102

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-28