Piloting Time-Tours: Experiences from the Development and Implementation of a Computer Based Exhibition in West Sweden
Paper i proceeding, 2010

GIS

AR

Tillgängliggörande

Tids-GIS

Författare

Per Stenborg

Göteborgs universitet

Jonas Tornberg

Chalmers, Arkitektur

Johan Ling

Göteborgs universitet

Mats Söderström

Chris Sevara

Göteborgs universitet

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Fusion of Cultures: Abstracts from the XXXVIII Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, CAA2010, edited by F. Javier Melero, Pedro Cano, Jorge Revelles

115-118
9788469307724 (ISBN)

Ämneskategorier

Markvetenskap

Arkeologi

Pedagogiskt arbete

Kulturstudier

Miljöanalys och bygginformationsteknik

ISBN

9788469307724

Mer information

Skapat

2017-10-07