Hur mycket energi kan vi spara i våra flerbostadshus? Byggnadsbeståndsmodellering för anpassade renoveringar av flerbostadshus.
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Vad är den faktiska energisparpotentialen i vårt byggnadsbestånd? Hur kan den beskrivas och vilka faktorer bör beaktas? Genom modellering av större byggnadsbestånd i olika skalor, från byggnadsnivå över basområde till hela staden, och med geografisk anknytning undersöks renoveringsbehovet och relaterade energisparpotentialer i flerbostadshusbestånd i allmänhet och Göteborg i synnerhet.

flerbostadshus

energi

renovering

byggnadsbestånd

Författare

Magnus Österbring

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Erika Mata Las Heras

IVL Svenska Miljöinstitutet

Holger Wallbaum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Bygg och Teknik

Vol. 2017 2 10-14

Omställning mot hållbar tillväxt av byggnadståndet på områdesnivå

Energimyndigheten (38896-1), 2014-07-01 -- 2017-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-16