Hur mycket energi kan vi spara i våra flerbostadshus? Byggnadsbeståndsmodellering för anpassade renoveringar av flerbostadshus.
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Vad är den faktiska energisparpotentialen i vårt byggnadsbestånd? Hur kan den beskrivas och vilka faktorer bör beaktas? Genom modellering av större byggnadsbestånd i olika skalor, från byggnadsnivå över basområde till hela staden, och med geografisk anknytning undersöks renoveringsbehovet och relaterade energisparpotentialer i flerbostadshusbestånd i allmänhet och Göteborg i synnerhet.

byggnadsbestånd

flerbostadshus

energi

renovering

Författare

Magnus Österbring

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Erika Mata Las Heras

Holger Wallbaum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Bygg och Teknik

Vol. 2017 2 10-14

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap