Byggsektorns miljöarbete kan skapa nya affärer
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Pernilla Gluch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Henrikke Baumann

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Husbyggaren

0018-7968 (ISSN)

5/12 28-33

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07