Towards Environmental Informatics for Building Stocks. A Conceptual Model for an Environmental Building Stock Information System
Bok, 2008

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

ISBN

978-3-639-08392-7

Mer information

Skapat

2017-10-07