Potentials for solar energy applications in the existing buildings stock of Göteborg.
Paper i proceeding, 2005

Författare

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Jonas Tornberg

Chalmers, Arkitektur

CUPUM 05 (Computers in Urban Planning and Urban Management)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07