Synergies and trade-offs of Barcelona compact city qualities
Övrigt, 2021

Supplementary figure to the article Towards a systemic understanding of compact city qualities by Jaan-Henrik Kain, Marco Adelfio, Jenny Stenberg and Liane Thuvander, published in Journal of Urban Design in 2021.

Upphovsman

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Marco Adelfio

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Kompakta städer? Att undersöka kvaliteter, drivkrafter och strategier för att stödja blandstaden

Formas (250-2013-1295), 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Landskapsarkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-15