Fastighetsförvaltarnas datauniversum. En intervju studie av fastighetsförvaltare i Göteborg och Västra Sverige
Rapport, 2002

Författare

Birgit Brunklaus

Institutionen för miljösystemanalys

Liane Thuvander

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

1404-81671650-6340

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-07