Tio år tio exempel - Byggande för hållbar utveckling i Göteborg mellan åren 2003-2013
Rapport, 2015

exempel

hållbart byggande

Författare

Annika Danielsson

Chalmers, Arkitektur

Anna Gustafsson

Chalmers, Arkitektur

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07