ACD³ - Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinperspektiv
Book, 2015

ACD3-processen är ett nyutvecklat ramverk för utvecklingsarbete som synliggör designbesluten genom en tydlig struktur, men som tillåter flexibilitet för att inte hämma nyskapande och innovation. ACD3-processen stödjer en växelverkan mellan designarbete och kravsättning och lyfter fram aktivitetens och användningens roll för utformningen. ACD3-processen bygger på vedertagna teorier och processer inom design, produktutveckling och human factors, men kombinerar ihop dem på ett samstämmigt sätt för att bättre stödja utvecklingsarbetet. ACD³ är en förkortning av AktivitetsCentrerad Design, och 3:an representerar de tre dimensioner som bygger upp processen: designnivåer, designperspektiv och designaktiviteter. Boken riktar sig både till studenter och till yrkesverksamma ingenjörer och designers.

användarcentrerad design

human factors

produktutveckling

Author

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Interaction Technologies

Human Computer Interaction

Areas of Advance

Production

DOI

10.13140/RG.2.1.1954.4400

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report: 96

More information

Created

10/7/2017