Beräkningsverktyg för bergkaraktärisering vid injekteringsdesign – Teori och användarhandledning
Report, 2015

Author

Johan Thörn

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Sara Kvartsberg

Edward Runslätt

Sebastian Almfeldt

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Åsa Fransson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017