Beräkningsverktyg för bergkaraktärisering vid injekteringsdesign – Teori och användarhandledning
Rapport, 2015

Författare

Johan Thörn

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Sara Kvartsberg

Edward Runslätt

Sebastian Almfeldt

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07