Hur skall det låga bostadsbyggandet i Sverige förklaras? En systemjämförelse med Norge där det byggs 100 % mer per capita
Report, 2015

Author

Anders Hagson

Chalmers, Architecture

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017