Hur skall det låga bostadsbyggandet i Sverige förklaras? En systemjämförelse med Norge där det byggs 100 % mer per capita
Rapport, 2015

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07