Biomekanik och skadeprevention
Conference contribution, 2015

Den grundläggande forskning inom biomekanik med fokus på människans skadetoleranser och skyddsprinciper inom trafiksäkerhet kan användas inom sport och idrott för att minimera skaderisker, med bibehållen eller ökad idrottsprestation.

humanmodell

skada

idrott

biomekanik

Author

Karin Brolin

SAFER, The Vehicle and Traffic Safety Centre

Chalmers, Applied Mechanics, Vehicle Safety

Elitidrottskonferens

11-12 maj, Göteborg

Subject Categories

Mechanical Engineering

Sport and Fitness Sciences

Areas of Advance

Transport

Life Science Engineering (2010-2018)

Materials Science

More information

Created

10/8/2017