Biomekanik och skadeprevention
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Den grundläggande forskning inom biomekanik med fokus på människans skadetoleranser och skyddsprinciper inom trafiksäkerhet kan användas inom sport och idrott för att minimera skaderisker, med bibehållen eller ökad idrottsprestation.

humanmodell

skada

idrott

biomekanik

Författare

Karin Brolin

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Elitidrottskonferens

11-12 maj, Göteborg

Ämneskategorier

Maskinteknik

Idrottsvetenskap

Styrkeområden

Transport

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08