Teknikkonsulter med och utan globaliseringsstrategier - en förstudie
Magazine article, 2016

Rapporten är resultatet av en förstudie som syftar till att belysa svenska teknikkonsulters aktuella erfarenheter av globala samarbeten. Rapporten inleds med en översikt av forskningslitteratur och presenterar två olika exempel på företagens metoder. Rapporten fokuserar på strategiska överväganden, samt på möjligheter och hinder i samband med dessa.

Globalisering

teknikkonsulter

Author

Petra Bosch

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Martine Buser

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Christian Koch

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Kortrapport om forskning, CMB

2016: nr 1

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Other Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017